lørdag 3. mai 2014

Hva er A.C.R.T?

A.C.R.T står for: alternative cognitive re-education therapy. Mange er idag kjent med kognitiv adferdsterapi. Dette er en alternativ form av kognitiv terapi.

En kort forklaring på prinsippene bak A.C.R.T:

Nevrologer mener at omtrent alt vi har lært og opplevd i livet vårt er lagret i hjernen . All denne lagrede informasjonen påvirker hvordan vi tenker, føler, oppfører oss, og hvilke valg vi gjør i livet. Dessverre er det ikke bare positiv informasjon som blir lagret i hjernen vår. Negative opplevelser, og tillærte tankemønstre blir også lagret der. Resultatet blir mindre positive, eller negative tanker, følelser og handlinger.

Hvis vi kan indentifisere disse negative tankemønstrene eller sporene i hjernen, kan vi også klare å erstatte disse med nye, positive tankemønstre.

Hvordan kan vi identifisere disse negative tankebanene?

I A.C.R.T behandlingen bruker vi noe som kalles Body Respose Testing. Det betyr at vi tester kroppens reaksjon på uttalelser basert på spesifikke tanker eller følelser. Man kan si det fungerer akkurat som en Polygraf (løgndetektor). Hvordan har det seg at en maskin kan merke om noen snakker sant eller ikke? Grunnen er den fysiske reaksjonen i kroppen som skapes når et utsagn ikke er sant. Denne naturlige prosessen i hjernen/kroppen kan brukes til å identifisert det underliggende problemet (selv om vi ofte selv ikke kan sette nøyaktig fingeren på hva det underliggende problemet er, har hjernen vår orden i all informasjon som er lagret), først da kan vi begynne prosessen med å "omprogrammere" dette negative sporet, og lage nye positive spor.

At kroppen vår får fysiske reaksjoner på tanker og følelser har lenge vært kjent. Tenk bare på disse få eksemplene: Man gruer seg før et jobbintervju (følelse) - og man får vondt i magen (fysisk reaksjon). Man kan føle frykt (følelse), og bli skjelven i hender eller knær, miste stemmen osv (fysisk reaksjon). Ved sorg (følelse) kan man få vondt i hjertet (fysisk reaksjon). Man mister all energi ved depresjon. På engelsk sier man at en kan " worry yourself sick". Men det motsatte et også tilfellet, latter forlenger livet, sies det. Man kan ved positiv tenkning og ved å lage nye positive spor i hjernen faktisk bedre sin egen helse, både den mentale og den fysiske.

Siden vi mennesker er eksperter på å lure oss selv, og også sjeldent ser hele bildet, er bruk av Body Response Testing i  behandlingen meget effektiv. Det gjør at man raskt kan identifisere problemområdene og begynne prosessen med å legge om negative tankemønstre til positive. Man vil derfor kunne oppnå mer balanse på alle de 8 grunnleggende områdene i livet: det fysiske, mentale, følelsesmessige, kreative, åndelige, intuitive, sosiale og seksuelle området. Siden ingen er perfekte, kan alle ha god nytte av denne behandlingen. Behandlingen har gitt veldig gode resultater for alle aldersgrupper, uansett bakgrunn og opplevelser i livet.

Vil du vite mer? Følg linkene nedenfor.
Hvem har brukt for behandlingen?
Hvordan foregår en behandling?
Bestilling av time