Hvem har bruk for ACRT?

Alle kan ha nytte av behandlingen


Alle kan ha god nytte av en slik behandling. Vi har alle opplevd negative ting i livet, og har lagt oss til en del negative tankemønstre, enten vi er klar over det eller ikke. Noen kommer til behandling fordi vonde opplevelser i barndommen eller i voksen alder har satt sine spor. Andre sliter med dårlig selvbilde, eller dårlig selvtillit. Mange som sliter med perioder av depresjon har blitt hjulpet. Andre søker hjelp pga fysiske plager. Det kan være utmattelse, mageproblemer, søvnproblemer etc. Noen har fått merkbart bedre helse, mens andre har blitt hjulpet mest ved at behandlingen har fått dem til å tenke mer positivt, som igjen gjør det å takle sykdom lettere. Mange opplever problemer i mellommenneskelige forhold, for eksempel forhold mellom familiemedlemmer, ektepar, foreldre-barn.  Mange har fått hjelp ved kommunikasjonsproblemer, og det å ikke klare å si klart fra om egne følelser og meninger. Noen kommer for å få hjelp til å komme over forskjellige typer avhengighet, til å takle dødsfall og sorg, for å takle følelsesmessige arr på grunn av seksuelt misbruk, få hjelp for post traumatisk stress syndrom og OCD, for å nevne noe.
Behandlingen har vist seg effektiv for personer i alle aldre og fra forskjellige kulturer.