Hvordan foregår en behandling?

Hvordan foregår en behandling?

Du trenger ikke forberede deg på forhånd, og tenke over hva du tror du vil snakke om. Terapeuten buker trykt materiell som bygger på hjernens eget system for å bearbeide og kvitte seg med negative tankemønstre. Så vi lar i grunn hjernen få bestemme hva den vil kvitte seg med og i hvilken rekkefølge. 

Den første timen legges grunnlaget for behandlingen. For å kunne gjøre forandringer må man identifisere hvor problemene befinner seg (fysisk, følelsesmessig, mentalt, kreativt, åndelig, sosialt, intuativt, seksuellt).Den første timen brukes til dette. 

Deretter begynner den spennende prosessen med å legge til positive spor, istedet for de gamle negative sporene. Mange blir overrasket over hvor enkelt og effektivt dette kan oppnås.

Etter den første timen kan vi begynne å gå mer i dybden på spesifike områder der vi trenger å gjøre forandringer. Det kan være: et minne, en følelse, et problem, en sinnstillstand, et av de 8 grunnlegende områdene i livet, en situasjon, eller en opplevelse. (Terapauten bruker det trykte materialet til å kartlegge dette.)

Hvor mange behandlinger trenger man?

Det er et spørsmål det er umulig å svare på, ettersom det varierer fra peson til person. Vi anbefaler vanligvis 6-10 behandlinger. Mange merker positive forandringer allerede etter 2 ganger, mens andre trenger litt lengre tid. Men all erfaring tilsier at du kan forvente deg forandringer allerede fra tidlig i behandlingen.

Hvor lang tid tar en behandling?

Det varierer fra person til person. Alt fra 1 til 3 timer er vanlig. De fleste ligger på 1 til 2 timer per gang. Den første timen tar alltid lengre tid, i og med at vi skal legge grunnlaget for alle videre behandlinger. Det er ikke uvanlig at den første behandlingen tar mellom 2 og en halv til 3 timer.

Hva koster det?

Prisen er kr.450,- pr time.