Bestilling av time

For bestilling av time, ta kontakt på min email : stressrelease.yp@gmail.com
Det er også mulig å ta behandlingen over nett. Hvis det er interesse for dette, så ta kontakt. (du må nemlig læres opp til å kunne utføre Body Response Testing på deg selv)

Min kollega, Jesse Guerra, kommer til Norge 30. juni til 7. Juli. Hvis noen er mer komfortabe med en mannlig terapaut, kan du sette opp time hos han gjennom meg.